Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

Historique

D'A.S.B.L. "Frenn vun den Déifferdanger Guiden a Scouten" ass entstaan well sech e puer Ehemaleg an Aktive Guiden a Scouten vun Déifferdang zesummen ge do hunn fir den Déifferdanger Guiden a Scouten e Chalet zur Verfügung ze stellen.

Dei eicht initiative get ob d'Joer 2000 zereck. Am Abrell 2000 gouf déi eicht inoffiziel Versammlung gemaach bei der et em Gedanken zu engem Chalet fir d'LGSD gaangen ass.

No diversen Versammluneg an dem Genre gouf d'ASBL "Frenn vun den Déifferdanger Guiden a Scouten" den 5 Januar 2001 offiziell mat der Grennerversammlung an d'Liewen geruff.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 19.12.2005 22:42 Uhr