Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

Haaptseit

Ech begreissen iech ob der Internetseit vun den

Frënn vun den Déifferdanger Guiden a Scouten.

D'FDGS ass eng agedroen A.S.B.L. vun den Déifferdanger Guiden a Scouten déi zum Ziel huet ee Chalet fir den lokalen Grupp (LGSD) zur Verfügung ze stellen.
Fir weider Detailer zum Chalet kuckt ennert dem Menu Alles zum Chalet.
Wann der Iech mei genau fir eis A.S.B.L. interesseiert da kridd der all Détail ennert dem Menu Zur FDGS.

Fir alles dat maachen ze kennen brauchen mer natierlech och eng Finanzeierung dei mer zum Deel iwert Aktiviteiten awer zum groussen Deel iwert Subsiden vun der Gemeng an vum Staat kreien.
Detailer zu eisen egenen Aktiviteiten fann der ennert dem Menu Eis Aktiviteiten
Deitailer zu den Subsiden an Sponsoring sinn ennert dem Bereich Alles zum Chalet ze fannen sinn.


Aktuelles

Reservatioun vum Chalet

Fir d'Reservatioun vum Chalet gitt op de Site https://www.hondsbesch.lu/index.php

Sponsoring

Eis Aktioun Sponser äis e m2 ass lancéiert. Den aktuellen Stand ass: 707.78 m2 (21.82%) vun 3243 m2
Fir wéider Informatiounen kuck héi ...

Eis Generalversammlung ass den (Freideg den 15. Mäerz).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 17.05.2023 16:14 Uhr