Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

Sponsor äis e Meter carré

E bessen Hannergrond Informatioun

An eisem ursprüngleche Projet dee vun der Gemeng Déifferdang an dem Ministär accordéiert gouf ass d'Renovatioun vun dem aale Vestiaire vun der Schmelz dat am Agang zu de Galerien Hondsbesch Läit viergesinn. An dësem Finanzement ass de Kaaf vum Terrain net firgesinn. Mir hunn awer elo vun dem aktuelle Propriétaire, dem HPMA, eng Offer gemaach krut fir den Terrain mat dem Gebei ze kaafen.

Zenter 2001 schaffe mir ennert aanerem un der Finanzéierung vun eisem Chalet's Projet an mir hunn och schon fill ereecht (E Merci un all déi Leit déi eis dobei ennerstetzt hunn). Mee de Kaaf vun engem Terrain ass dann awer eng Nummer méi grouss. Dowéinst starte mir elo eng Aktioun fir Sponsoren, Donateuren a privat Investoren ze fannen déi äis bei dem Kaaf ennerstetzen.

De Kaf vun enger Dissertatioun

D'Madame Zenner huet eng Dissertatioun zu folgendem Thema geschriwwen:

"Suizid - Einstellungen und persönliche Ressourcen"
Analyse im Hinblick auf die Entwicklung von adaptierten Suizidpräventionsangeboten in Luxemburg

D'Mme Zenner ass aktive Member bei den Déifferdanger Guiden a Scouten a stellt de Verkaf vun hirer Dissertatioun (340 Säiten) zur Ënnerstëtzung vum Projet Chalet Hondsbësch zur Verfügung. De Präis vun der Aarbecht (minimum 50 €) geet integral an d'Ënnerstëtzung vum Projet.

Eng Zesummefaassung vun der Dissertatioun an d'Modalitéiten vum Kaf fann Dir an dësem Dokument:

Weider Info zu deem wat d'Mme Zenner nach ubitt gëtt et ënner http://www.meta-morphose.lu

D'Aktioun Sponsor äis e Meter carré

Jidereen ka mat hëllefen andeems en äis ee Meter carré sponsort. Natierlech kann een och méi wei ee Meter carré sponsoren. Wa mer genuch Sponsore fannen hu mer den Kaaf finanzéiert.

 • Zesummen mat der Fondatioun LGS am Déngscht vun de Jonken
  Donen déi iwwer d'Fondatioun un äis ginn kenne vun de Stéieren oofgesaat ginn. Dir kritt een entsprechenden Beleg Heem gescheckt.
 • De Prais ass: 33€/m2
  Natierlech kenn Dir och méi wéi 1 m2 sponsoren (manner geet natierlech och :-)
 • Bank Verbindung:
  • Kommunikatioun:
   Don Chalet Hondsbësch - Viernumm Numm
   Dest ass wichteg fir dass Ären Don och kann un eis wéider geleed ginn an fir dass mir wessen vun Wiem den Don kennt.
  • méiglech Konten:
   Innhaber ass ëmmer Fondatioun LGS am Déngscht vun de Jonken
   • CCPLLULL / LU44 1111 2333 0015 0000
   • BILLLULL / LU95 0025 1738 1154 8100

Den aktuellen Stand

Insgesammt sinn 707.78 m2 (21.82%) vun 3243 m2 déi den Terrain huet, schon gesponsort ginn1

 • LGSD Wellef 26,52 m2 (875€)
 • Weiten - De Vaha 26,52 m2 (875€)
 • Knaff Alain 1 m2 (33€)
 • Ewerling Raymond 3,03 m2 (100€)
 • Weinandy Guy 3 m2 (99€)
 • Putz Marie-France 1 m2 (33€)
 • Boever Léopold 2 m2 (66€)
 • Hirzig-Schoux Henri 2 m2 (66€)
 • Putz-Spautz Yvonne 2 m2 (66€)
 • Fritsch Lucie a Rol 5 m2 (165€)
 • Conrardy Raymond 1 m2 (33€)
 • Philippe-Weis Marie-Josée 1 m2 (33€)
 • Hirzig Alain 2 m2 (66€)
 • Schutz-Hausemer Carine, Gaston 60 m2 (1980€)
 • Conrardy Manuel 3 m2 (99€)
 • Liesch-Hosch Sonja 10 m2 (330€)
 • Marie-Barbe Hosch-Lamar 2 m2 (66€)
 • Jules Hosch 3,03 m2 (100€)
 • Arlette Juchemes 2 m2 (66€)
 • Robert Schuman 1 m2 (33€)
 • Georges Schutz et Frutz Zenner 10 m2 (330€)
 • Raoul Schneider 5 m2 (165€)
 • Catherine Berens-Krippler 1 m2 (33€)
 • Marie-Louise Berens 4 m2 (132€)
 • Astrid Haeck 1 m2 (33€)
 • Daniel Godart 3,03 m2 (100€)
 • Pascale Wenkin 1,52 m2 (50€)
 • Jean-Paul Zenner 0,61 m2 (20€)
 • Georges Schutz 1,52 m2 (50€)
 • Pierre Kinnen 0,61 m2 (20€)
 • Pascal Meyers 1,21 m2 (40€)
 • Alain Van den Bossche 1,52 m2 (50€)
 • Christiane Rausch 0,76 m2 (25€)
 • Al Scouten (Done) 82,2 m2 (2712,5€)
 • Group Ste. Barbe (2006/2007) 69,6m2 (2297€)
 • Guy Schons-Schutz 2,00 m2 (66€)
 • Marie-France Putz 6,06 m2 (200€)
 • Emmanuel Goergen-Bernard 3,03 m2 (100€)
 • Alain Hirtzig 3,03 m2 (100€)
 • Marie-Louise Berens 1,00 m2 (33€)
 • Christiane Schaeffer 2,00 m2 (66€)
 • Léopold Boever 3,03 m2 (100€)
 • Stephanie et Ana De Sousa 0,61 m2 (20€)
 • Michel Puckallus 3,03 m2 (100€)
 • Claude Melanie 1,52 m2 (50€)
 • Claro Teixeira David 1,00 m2 (33€)
 • De Sousa Araujo Maria Lucilia 0,45 m2 (15€)
 • De Oliveira Gomes Jorge 1,00 m2 (33€)
 • De Sousa Neves-Gomes Joao 1,00 m2 (33€)
 • Kauthen Pierre 3,03 m2 (100€)
 • Bichler Pierre 1,00 m2 (33€)
 • Claude-Daix Jeanny 1,52 m2 (50€)
 • De Abreu-Teixeira Gomes 1,00 m2 (33€)
 • Diederich Edith 1,21 m2 (40€)
 • Schambourg Marc 3,03 m2 (100€)
 • Minette-Rastetter Frank 3,03 m2 (100€)
 • Salon Calamistra sàrl 1,00 m2 (33€)
 • Reuter René 6,06 m2 (200€)
 • Gomes Deolindo 1,00 m2 (33€)
 • Flesch Christian 2,00 m2 (66€)
 • Ruppert Roland 1,00 m2 (33€)
 • Meyer Guillaume 1,00 m2 (33€)
 • Zenner Albert 10,00 m2 (330€)
 • Kirsch Fernand 1,00 m2 (33€)
 • De Sousa Neves-Gomes Joao 1,00 m2 (33€)
 • Ewerling Nelly a Raymond 54,55 m2 (1800€)
 • Greis-Krantz Karin 1,00 m2 (33€)
 • Kauthen Pierre 3,03 m2 (100€)
 • Hosch Jules 4,55 m2 (150€)
 • Schneider Raoul 5,00 m2 (165€)
 • Traversini Roberto 0,76 m2 (25€)
 • Lorge Gabrielle 3,03 m2 (100€)
 • Mersch-Da Fonseca, Marie-Josée 1,52 m2 (50€)
 • Centre d’Information et de Prévention 1,52 m2 (50€)
 • WOHLGENANNT Elisabeth 3,03 m2 (100€)
 • Azzeri Pierre 0,76 m2 (25€)
 • Huberty Fernand 0,76 m2 (25€)
 • Storck Camille 0,45 m2 (15€)
 • †Ney Romain 1,52 m2 (50€)
 • Klomp Georges 0,76 m2 (25€)
 • Biel Rita 0,76 m2 (25€)
 • Schneider Raoul 1,52 m2 (50€)
 • Pier-Hau Eliane 0,91 m2 (30€)
 • Klee Gilbert 1,82 m2 (60€)
 • Peter Arnold 2,12 m2 (70€)
 • chez Christiane sàrl 20,61 m2 (680€)
 • Vullers Willy 1,52 m2 (50€)
 • Ombuds Comité fir d'Rechter vum Kand 1,52 m2 (50€)
 • DIEDERICH Diane 1,52 m2 (50€)
 • STEICHEN Felix 3,03 m2 (100€)
 • SCHONS-SCHUTZ Guy 7,58 m2 (250€)
 • SCHONS-SPAUTZ Aloyse 6,06 m2 (200€)
 • EWERLING Raymond 27,27 m2 (900€)
 • LICKES Jean-Paul 3,03 m2 (100€)
 • MICHAELY Anne 3,03 m2 (100€)
 • Meisch-Thilmany Claude 1,21 m2 (40€)
 • EWERLING Raymond 13,64 m2 (450€)
 • Schutz-Hausemer Carine a Gaston 6,06 m2 (200€)
 • Traversini Roberto 0,94 m2 (31€)
 • SCHMELER Danièle 0,76 m2 (25€)
 • MELSEN Marco 1,52 m2 (50€)
 • STEICHEN Manette 0,76 m2 (25€)
 • THIRY Robert 0,76 m2 (25€)
 • MERZ Ivon 1,52 m2 (50€)
 • WOLF-SCHUSTER Margot 0,76 m2 (25€)
 • GEHLEN Robert 0,61 m2 (20€)
 • BERNARD Francis 0,61 m2 (20€)
 • AMICALE AL SCOUTEN 0,91 m2 (30€)
 • D’ANTONIO-DE MAS Catherine 0,76 m2 (25€)
 • PIER-HAU Eliane 0,76 m2 (25€)
 • RUME Jean 0,91 m2 (30€)
 • GRUN-PUTZ Fernand 3,03 m2 (100€)
 • SCHNEIDER-CARNIEL Nicolas 0,76 m2 (25€)
 • KEMP-DUSCHERER Constant 1,52 m2 (50€)
 • PUTZ Marie-France 0,76 m2 (25€)
 • GRAUL Guy 1,52 m2 (50€)
 • DOS SANTOS Kim 0,61 m2 (20€)
 • JUCHEMES Arlette 1,21 m2 (40€)
 • MAY-BALTES Marie 0,76 m2 (25€)
 • GINDT-LOCH Guy 1,52 m2 (50€)
 • MACKEL Jean Nicolas 0,61 m2 (20€)
 • GOERGEN François 0,76 m2 (25€)
 • PUCKALLUS-NEU Michel 0,76 m2 (25€)
 • BUCHLER Norbert 1,52 m2 (50€)
 • SEIL Gaston 0,76 m2 (25€)
 • BIVER Justin 1,52 m2 (50€)
 • WEBER-LEY Jean 0,76 m2 (25€)
 • MEISCH-KIEFFER 0,61 m2 (20€)
 • Mario ATTEN, Stephanie WILL 0,61 m2 (20€)
 • DIELISSEN Henri 0,91 m2 (30€)
 • GAFFINET-STIRN Michèle 0,45 m2 (15€)
 • SCHOTT André 1,21 m2 (40€)
 • COLLING François 0,76 m2 (25€)
 • WAGNER Alice 1,52 m2 (50€)
 • SCHNEIDER Suzette 0,76 m2 (25€)
 • P.M.R. ASSURANCES SÀRL 0,91 m2 (30€)
 • GOETZ Corinne 1,52 m2 (50€)
 • GIAMMATTEO Marie 0,76 m2 (25€)
 • DAHM Jean-Paul 1,52 m2 (50€)
 • HIRTZIG Henri 0,91 m2 (30€)
 • HAMES-BOEWER Martine 0,61 m2 (20€)
 • SCHUTZ-HAUSEMER Gaston 0,76 m2 (25€)
 • MATZET-DENTZER Catherine 0,76 m2 (25€)
 • ACKERMANN Normand 0,76 m2 (25€)
 • DUSCHERER-GLODT Henri 1,52 m2 (50€)
 • COLLING Gaby 0,91 m2 (30€)
 • BODEN Romain 1,52 m2 (50€)
 • SCHUTZ Georges 3,00 m2 (99€)
 • BERNA-KIEFFER Marie 1,21 m2 (40€)
 • DE MONTIGNY Lily 0,45 m2 (15€)
 • DELL-JEANTY Margot 1,52 m2 (50€)
 • RUGGERI Christiane 0,30 m2 (10€)
 • DELOOS-HOFFMANN Carlo 0,61 m2 (20€)
 • DIEDERICH Françoise 0,61 m2 (20€)
 • FREIMANN Adrienne 0,91 m2 (30€)
 • RION-MEYER Maurice 0,91 m2 (30€)
 • BIEL-NILLES Marcel 1,52 m2 (50€)
 • WILGE-PLETSCHETTE Edmond 0,76 m2 (25€)
 • WECKER-STOOSS Nicole 1,52 m2 (50€)
 • BIS Rita 1,52 m2 (50€)
 • SCHUMACHER Elisabeth 0,76 m2 (25€)
 • KRANTZ-SYBERTZ Henri 0,76 m2 (25€)
 • LIESCH-HOSCH Georges 0,76 m2 (25€)
 • EWERLING Raymond 0,76 m2 (25€)
 • SALES Jean-Louis 1,21 m2 (40€)
 • JOURDAIN Fernande 0,91 m2 (30€)
 • KIEFFER François 3,03 m2 (100€)
 • ZEPP Georges 0,61 m2 (20€)
 • MICHAELY Anne 0,76 m2 (25€)
 • KOHNEN Edmond 3,03 m2 (100€)
 • SYOEN-KREMER Marc 0,76 m2 (25€)
 • BONSAI FRENN MINETT a.s.b.l 0,45 m2 (15€)
 • AG. GENERALE LOTHRITZ 0,61 m2 (20€)
 • SCHONS-SCHUTZ Guy 1,52 m2 (50€)
 • NICK-KLEIN Jeanne-Marie 0,76 m2 (25€)
 • FRANTZEN Yvette 0,76 m2 (25€)
 • WAMPACH-REIMANN Manuel 3,03 m2 (100€)
 • MION-PIAZZA Achille 0,76 m2 (25€)
 • GALLION François 0,76 m2 (25€)
 • PUETZ-GRIMEE Serge 1,52 m2 (50€)
 • ZENNER Albert 1,52 m2 (50€)
 • MIRKES-GERARD Marianne 0,76 m2 (25€)
 • FULCO Marie-Paule 0,76 m2 (25€)
 • Mme. Alexandra SCHILTZ GULLUNI M. Raffaele 1,52 m2 (50€)
 • KAUFFMANN-MAIERON Ralph 1,52 m2 (50€)
 • KAYSER Carine 1,52 m2 (50€)
 • BAMBERG Alice 1 m2 (33€)
 • KAYSER Georges 1,52 m2 (50€)
 • Au Bonheur des Dames chez Christiane sàrl 0,91 m2 (30€)
 • M. Paul THILL etMme. Christiane DUMONT 1,52 m2 (50€)
 • BOEVER-ANDRE François 1,52 m2 (50€)
 • SCHUMANN Marie-Edmée 0,91 m2 (30€)
 • FELTGEN-MAJERUS p.a. 1,52 m2 (50€)
 • BRITTEN-HAAS Marie-Thérèse 0,76 m2 (25€)
 • STOOS Marie-Anne 1,52 m2 (50€)
 • MINY-WOLFF Liliane et Roger 0,91 m2 (30€)
 • SCHUMANN-STEICHEN Alphonse 0,76 m2 (25€)
 • KIEFFER-ROSEN Emile 3,03 m2 (100€)
 • MEISCH-THILMANY Claude 0,61 m2 (20€)
 • BRUCCOLERI-MACRI 0,61 m2 (20€)
 • WEBER Mme. Suzette 0,76 m2 (25€)
 • GRUEN-BOEVER Marc 1,52 m2 (50€)
 • SCHUMANN Denise 0,76 m2 (25€)

[1] Mir kréien een bis zwee mol am Joer eng Lescht vun allen Donen déi ob den Compte vun der Fondatioun gaange sinn.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 05.05.2013 10:03 Uhr