Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

Aktiviteiten

D'FDGS mech divers Aktivitéiten iwwert Joer. Déi mecht Aktivitéiten sinn sougenannten Geldaktiviteiten? wei:

Da maachen mer awer och nach Aktivitéiten fir eis Sponsoren, Frënn a Bekannten. Bei deenen Aktivitéiten geet et och drëm Geld an Kees ze kréien awer et geet eis dobäi virun allem drëm dass déi Leit déi eis ëmmer ënnerstëtzen och een Schéinen Owend ënner Bekannten verbréngen kennen.

Aner Events:

Vun Zäit zu Zäit organiséiere mer och nach Concerten oder ähnleches ...

An dann gëtt et och nach Aktivitéiten ronderëm eist Haaptzil den Chalet

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 31.03.2013 09:25 Uhr