Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

Comite

Laut eisen Statuten besteet de Comite aus maximal 13 Memberen. De Comite besteht aus:

  • engem Präsident (obligatorech)
  • engem Secretaire (obligatorech)
  • engem Caissier (obligatorech)
  • Vize Päsident (fakultatif)

Den aktuellen Comite besteht aus folgenden Memberen.

ChargeNummBemierkung
PräsidentGeorges Schutz 
Secretair- 
CaissièreArlette Juchemes 
MemberDésirée ZennerGruppeschef LGSD
MemberSandy SyoenGruppeschef LGSD
MemberSonja Liesch 
MemberJeanny Wohl/Stiefer 
MemberGuy Weinandy 
MemberNadinne Back 
MemberLuc Piazzalunga 
Member  
Member  
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 27.09.2014 14:49 Uhr