Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

StreetFestival

Wat ass de Street Festival

De "Street Festival" ass ee Stroossefest an der Foussgängerzon zu Déifferdang. D'Fest ass dëst Joer nëmmen Samschdeg.


Wat maachen d'FDGS?

Mir maache zesummen mat den Scouten e Stand mat Scampien a Cocktailer.


Datum: 20131

  • dëst Joer gëtt vun der Gemeng keen Street Festival organiséiert.

1) Source: Agenda ob http://www.differdange.lu


Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 31.03.2013 09:17 Uhr