Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

Detailer

Och dëst Joer kënnt der eng oder méi Amnestykärze matbestellen fir 6€

mer hunn och dëst Joer elektrech Kärzen, fir Leit di net gär eng oppe Flam hunn oder an Altersheimer, Schoulen, .... domat kënne mer iech en Kranz oder Arrangement maachen.

Wann der der scho vum läschte Joer hutt, da bestellt der iech e Kranz ouni Käerzen, just Deko a setzt är nees drop.

Fier Arrangementer kënnt der nach ëmmer laanscht kommen an iech eng Käerz an en Dëppen eraussichen, mat deene mer en Arrangement fir iech maachen.


Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 31.10.2019 19:05 Uhr